Kommentarfeltpoesi / Comments Section Poetry


2021.
Performances.
Molde. Norway. 


No: Kommentarfeltpoesi er en diktopplesning som er skapt ut i fra Molde-relevante kommentarfelt på sosiale medier. Engasjerte Facebook kommentarer og Google anmeldelser av blant annet torgskulpturen “Togetherness”, Møreaksen, samt utvalgte steder i sentrum er ved hjelp av en online diktgenerator blitt til en underlig poesi.

Eng: Comments Section Poetry is a poetry reading created from online comments about local places in central Molde. Engaging facebook comments and Google reviews of for instance the public sculpture Togetherness and other places of engagement, has been turned into a strange poetry by an online poetry generator.Comments Section Poetry is performed by Sara Fellman and Kjersti Botn Sandal from Teatret Vårt and was part of the exhibition Haptic Habitat in Molde.  Excerpt from the performance. Comments Section Poetry was performed two times at chosen spaces in central Molde. Each performance last about 45 minutes.


Selected poems based on comments are generated by the poem generator Language is a Virus:


Til Torgskulpturen Togetherness:

Som alt annet

som alt annet har alt har vel ingenting
Vi I utkanten har vel ingenting
Vi I utkanten har vel ingenting
Vi I utkanten har vel ingenting

Vi skulle sakt, men dette fått. heller som alt annet
som sakt vel ingenting vi fornuftig,
Men vi I utkanten har vel ingenting
Vi skulle sakt, om dette er penger som alt

Annet noe fornuftig, fått. fornuftig, vel
Ingenting vi I utkanten har vel
Ingenting vi I utkanten har vel
Ingenting vi I utkanten kunne blitt

Brukt til noe fornuftig, men vi I utkanten
Har vel ingenting vi skulle sakt, om dette.Kjenner at jeg er lei meg.


Kjenner at jeg er lei meg. Kjenner at
Jeg er gal prioritering av kommunens
Penger. Uffa me av kommunens penger.
Kjenner at jeg er lei meg. Uffa me

I min tid I . Glad jeg er lei meg. Uffa
Me meg. jeg er lei meg. Glad jeg er lei
Meg. Kjenner at me I . Uffa me glad
Jeg er gal kjenner at jeg er lei meg.

tid I min tid I min tid I kommunens
Penger. Uffa me er kommunens penger
penger. Uffa me lei meg. Uffa me
jeg er gal prioritering av sjøfronten

I min tid I min tid I min . Glad jeg
Er gal . Uffa me I min tid I min.Til Møreaksen:

Hva som også hører med graden

Hva som også hører med graden av norges
Sikreste tunneler f eks ettløpstunneler
Slik sammenligning er å unngå en ekstra
Fordyrende heving av verdens sikreste

Vegstrekninger I veier og fokuserer
Ensidig på veier I veier og tunneler
Sier ingenting om at tautratunnelen
Blir en økende ulykkesrisiko proporsjonalt

Med nedsatt mobilitet at tautratunnelen
Blir en ekstra fordyrende heving av
Svv som vil skje ved høybrua da haukvik nødvendig
norges sikreste tunneler sier ingenting

Om den menneskelige faktor overses
Mennesker er vanskelig å unngå en økende.Til Molde domkirke:


Vitne til spesielle seremonier.

Vitne til spesielle seremonier, og mannen
Min møttes. vært vitne til spesielle seremonier,
Har vært vitne til spesielle seremonier, og
Det var der jeg og det var der jeg og

Mannen min møttes. kirke for meg, har vært vitne til
Spesielle seremonier, og det var der
Jeg og det var der jeg og det var der
Jeg og det var der jeg og det var der

Jeg og mannen min møttes. meg, har vært vitne til
Spesielle seremonier, har vært vitne til spesielle
Seremonier, har vært vitne til spesielle seremonier,
Har vært vitne til spesielle seremonier, og

Det var der jeg og mannen min møttes. seremonier,
Har vært vitne til spesielle seremonier, har?Til Molde sentrum:

Tourists there is not much to see

Tourists there is not much to see much to
See expect for a mall in a small town
Its tiny empty most of the time and
Very little changes over time it

Serves its pretty much exactly what
You would expect for the time and very
Little changes over time and very
Little changes over time and very

Time it serves its purpose for the time
And very little changes over time
It serves its purpose for the time and
Very little changes over time and

Very little changes over time and
Very little changes over time andConcept by Aleksander J. Andreassen.

Kommentarfeltpoesi (Comments Section Poetry) is supported by Arts Council Norway and KORO – Public Art Norway.