All That Glitters


2021.
Performances.
Molde. Norway


No: En gave, en avduking eller en tildekking. All That Glitters er en framførelse med utgangspunkt i tildekkingens varsel om transformasjon eller endring. Hva skjer når noe som en tar for gitt blir til noe annet? All That Glitters oppsto uannonsert på utvalgte steder i Molde sentrum under uken Molde Pride skulle ha vært. Molde Pride ble kansellert på grunn av Covid 19. 

Eng: A gift, a concealment or an unveiling. All That Glitters is a performance based on the concealment´s implication of transformation or change. What happens when something we take for granted turns into something new? All That Glitters happened unannounced at chosen spaces in Central Molde during the week that Molde Pride should have been held. Molde Pride was cancelled because of Covid 19.All That Glitters is performed by Alma Bø, Elena Svendsen and Natalie Huse, and was part of the exhibition Haptic Habitat at Møre og Romsdal Kunstsenter in Molde. Each performance last from 15 to 30 minutes.Video documentation from selected places above.

Concept by Aleksander J. Andreassen and Alma Bø.

All That Glitters is kindly is supported by: Arts Council Norway and KORO – Public Art Norway.